Wie ben ik? Informatie voor ouders en volwassenen

Mijn naam is Marije.

Mogelijk kan ik wat voor je betekenen, vanuit mijn expertise als...


... moeder van onze uitzonderlijk hoogbegaafde zoon


... met ruime ervaring als maatschappelijk werker, sociaal werker en gebiedsteam medewerkster Jeugd


... hoogbegaafdheidsdeskundige RITHA-Practitioner in Gifted Education


... Toegepast Psycholoog & Coach (BSc)


... Master Practitioner Neuro LInguistisch Programmeren & Time Line Therapy.


... en Jeugd Brein Coach.


Wie ben ik?

Mijn naam is Marije, 43 jaar. Ik ben getrouwd en moeder van onze uitzonderlijk hoogbegaafde zoon (die deze website heeft gemaakt). Ik ben Toegepast Psycholoog, gespecialiseerd in coaching, hoogbegaafdheid (RITHA-Practitioner) en Klinische Kinderneuropsychologie (Radboud Universiteit). Ik heb specifieke bijscholing gevolgd m.b.t. diverse IQ-tests (WISC-V, KIQT+, IDS-2, WAIS-IV), School Psychologie (Rijksuniversiteit Groningen) en Jeugd Brein Coaching. Daarnaast ben ik NLP Master Practitioner.

Door mijn zoon ben ik geïnspireerd geraakt om zo'n beetje alles te lezen over hoogbegaafdheid en de thema's die daarom heen (kunnen) spelen. In mijn werk kwam ik ook steeds vaker kinderen en ouders tegen die vastgelopen waren in misdiagnoses, gebrek aan passend onderwijs of zorg die ontoereikend was. 

Als moeder van onze uitzonderlijk hoogbegaafde zoon, weet ik hoe complex het soms kan zijn wanneer slimme kinderen minder van iets nodig hebben (bijv. herhaling, instructie), en soms juist iets extra's nodig hebben van iets anders (bijv. leren om te leren, leren doorzetten, doorbreken van angst, groeimindset). De maatschappij, ons onderwijs en zorg is daar simpelweg nog onvoldoende op ingesteld. Toch zijn er veel mogelijkheden! Je hebt soms veel doorzettingsvermogen en overtuigingskracht nodig en mensen die open staan voor de individuele behoeften van jouw kind. 

Vanuit de studies die ik heb gevolgd, heb ik me extra verdiept in de overlap tussen hoogbegaafdheid, ADHD en ASS. Tijdens de RITHA-Practitioner heb ik dit thema uitgediept in mijn eindscriptie en een Diagnostiek Model ontworpen, waarbij zowel oog is voor de hoogbegaafdheid als eventuele aanwezigheid van ADHD of ASS vanuit de DSM-5. 

Hieronder vind je meer informatie over mijn werkervaring, diploma's, kwalificaties en registraties, licenties en keurmerken.

Werkervaring: 

Opleidingsachtergrond:

Toegepast Psycholoog & Coach (BSc)

Wat doet een Toegepast Psycholoog?

Specialisatie: Hoogbegaafdheid

RITHA-Practitioner in Gifted Education

Binnen de Radboud Universiteit heb ik me gespecialiseerd in hoogbegaafd-heid, d.m.v. de 1,5 jarige post-academische opleiding RITHA, Radboud International Training on High Ability (ECHA- en RITHA-gecertificeerd). 

Specialisatie en afstudeeronderzoek: ontwerp van een diagnostisch model om vermoedens van ADHD, ASS en / of hoogbegaafdheid te onderzoeken. 

Tijdens mijn studies heb ik wetenschappelijk onderzoeken uitgevoerd, met als doel hoe de diagnostiek verbeterd kan worden, specifiek voor mensen met een hoge intelligentie / hoogbegaafdheid, al dan niet i.c.m. ADHD of ASS. Ik heb verschillende hoogleraren, orthopedagogen, orthopedagoog-generalisten, psychologen en psychiaters geïnterviewd, die expertise hadden op het gebied van (diagnostiek bij) een hoge intelligentie, hoogbegaafdheid, ADHD en ASS, en specifiek ook voor de dubbele bijzonderheden bij hoogbegaafdheid (HB+/-ADHD/ASS), ook wel Twice-Exceptionals (2e) genoemd.

Tijdens het Veldonderzoek en de stage vanuit de RITHA-opleiding heb ik een Diagnostiek Model ontwikkeld. Ik ben momenteel bezig met de aanvraag van de BOIP (een soort patentaanvraag).

Je kunt mijn visie op diagnostiek vinden onder het kopje Missie en Visie

Ik ben aangesloten bij ECHA - European Counsil for High Ability en de (Nederlandse) Landelijke vereniging voor specialisten in hoogbegaafdheid

Geregistreerd ECHA-lid.

Jeugd Brein Coach

Hoogbegaafde kinderen en kinderen met ASS, AD(H)D of Dyslexie ervaren vaak problemen met het onthouden van informatie, plannen en organiseren van schoolwerk, concentratie en automatiseren. Gelukkig zijn de executieve vaardigheden goed te oefenen en aan te leren (echt)! O.b.v. die vaardigheden die nog lastig zijn, stellen we samen een maatwerkplan op. 


Tieners en jongeren (10 t/m 18 jaar) kunnen toegang krijgen tot specifieke, op hen afgestemde opdrachten. 

Dit zijn allerlei leerzame, creatieve, activerende, motiverende en uitdagende opdrachten. 


Deze zijn precies afgestemd op die executieve vaardigheden die nog geoefend kunnen worden. Dit kan thuis, maar ook in een andere omgeving. 

Ik geef rechtstreeks feedback aan het kind of de jongere, op de uitvoering van de opdrachten. De app is gebaseerd op het EVO-model en de Zelfderminatietheorie van Deci & Ryan. Deze theorie gaat uit van de drie psychologische basisbehoeften; competentie, autonomie en verbondenheid.

Neurolinguïstisch Programming & Time Line Therapy

Deze HBO-opleidingen zijn gericht op het professioneel vormgeven van contact en communicatie in een therapeutische setting en ondersteuning bieden bij het herkaderen, verwerken en loslaten van negatieve ervaringen.

Intervisie en bijscholing

Deskundigheid houd ik op peil d.m.v. onder andere het volgen van;