Jeugdwet indicatie via de gemeente

(maatwerkcontract)

Wil je i.v.m. de vergoeding van kosten graag een indicatie via de gemeente voor jouw kind of gezin (via de Jeugdwet)? Dan zijn er drie mogelijkheden;

Als er een indicatie vanuit de Jeugdwet wordt afgegeven, heeft de gemeente een meer bepalende rol in welke organisatie wordt ingezet.Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/jeugdhulp-bij-gemeenten