Wie kan bij mij terecht? Wie niet?

Wie kan bij mij terecht met vragen over (vermoedens van) hoogbegaafdheid en / of intelligentie onderzoek?

Jeugdigen en ouders, jongeren en volwassenen, die worstelen met het vinden van passend onderwijs, studie- of beroepskeuze, sociale aansluiting met anderen, opvoeding, werk, identiteitsontwikkeling of die andere hulpvragen hebben op sociaal of emotioneel gebied, kunnen bij mij terecht.  

Ik kan een brede ondersteuning bieden, die gericht kan zijn op het realiseren van passend onderwijs, passende opvoeding en zorg, of stap voor stap coaching op specifieke doelen die je wilt bereiken. Jouw vragen en tempo zijn daarbij leidend! Ik kan je spiegelen, positieve en opbouwende tips geven, je helpen reflecteren op jezelf en concrete informatie en adviezen geven. 

Je kunt je oriënteren op de vele materialen die ik voor jou, je partner of kind, op maat kan samenstellen, zoals (werk)boeken, spellen, filmpjes en andere materialen, maar ook therapeutische werkvormen, zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen.

Wie kan er niet bij mij terecht (exclusie criteria)?

Ik kan geen onderzoek doen naar Dyslexie of Dyscalculie. Wanneer je vermoedt dat jouw hoogbegaafde kind (of leerling uit jouw klas) Dyslexie of Dyscalculie zou kunnen hebben, naast hoogbegaafdheid, kun je via het ECHA-netwerk op zoek gaan naar professionals die zich hierin hebben gespecialiseerd.

Wanneer er sprake is van problemen waar ik je niet bij kan helpen, zoals (ernstige) psychiatrische problematiek, (v)echtscheidingvraagstukken, verslaving, meervoudige fysieke problemen of een verstandelijke beperking, dan kun je bijvoorbeeld advies vragen bij;