Kortdurende coach trajecten

Kortdurend Coachtraject: Zelfinzicht: Yep! Ik kan dit (echt)! 

Als je meer inzicht wilt in je persoonlijkheidseigenschappen, emoties, motivatie en executieve vaardigheden, en hoe deze elkaar belemmeren of juist kunnen bevorderen, dan kan het zeer nuttig zijn om d.mv. coaching zelf actief aan te slag te gaan. Op basis van jouw input tijdens gesprekken en eventueel aanvullende vragenlijsten en tests, krijg je in een aantal coaching sessies al concrete en gerichte handvatten, waarmee je meer grip krijgt op jezelf, makkelijker keuzes kunt maken die bij jou passen, dat je effectiever kunt leren en werken en lekkerder in je vel komt te zitten.

Onderdeel van dit traject kan zijn, één of meerdere van de onderstaande onderdelen;

Persoonlijkheidsonderzoek (16-70 jaar): Je krijgt d.m.v. een uitgebreide rapportage inzicht in jouw persoonlijkheidseigenschappen en hoe deze in wisselwerking met elkaar staan. Het gaat om de goed wetenschappelijk onderbouwde Big Five: Neuroticisme, Extraversie, Openheid, Altruïsme, Consciëntieusheid, die ieder afzonderlijk weer bestaan uit 6 facetten. Er zijn verschillende toepassingen mogelijk van het persoonlijkheidsprofiel, zoals; specifiek gericht op het vergroten van zelfinzicht, of voor bepaalde werksituaties, onderzoeken van aanleg voor leiderschap, voor selectie van personeel / vacatures etc.

Studie- en loopbaankeuze onderzoek (volwassenen): Je krijgt d.m.v. een uitgebreide rapportage inzicht in o.a.; 

Prestatiemotivatie onderzoek (21-65 jaar, HBO- of WO-opleidingsniveau): Je krijgt inzicht d.m.v. uitgebreide rapportage in jouw prestatiemotivatie en persoonlijkheidseigenschappen die jouw prestatie bevorderen of juist belemmeren (en wat je hieraan kunt doen). Deze factoren bestaan uit 3 hoofddimensies, met elk een aantal subonderdelen; 

Traject Samen Opruimen van de Belemmeringen:

Het kan dan erg nuttig zijn om meer inzicht te krijgen in de soorten klachten die je ervaart, hoe ernstig deze zijn, te bepalen hoe je psychische belastbaarheid en draagkracht is. Waardoor worden de klachten veroorzaakt? We kunnen het samen onderzoeken en je kunt na een aantal coaching sessies hier zelf weer met goede moed verder mee. Onderdeel van dit traject kan zijn, één of meerdere van de onderstaande onderdelen;