IQ-tests bij jeugdigen (basisschool)

Als je merkt dat je kind intens reageert op prikkels en een bijzondere ontwikkeling laat zien (zoals uit zichzelf leren lezen of rekenen) en op één of meerdere gebieden voorloopt in de ontwikkeling, kan het zijn dat je vermoedt dat je kind (hoog)begaafd of hooggevoelig is. Hoe kom je daar achter? 

Ik kan hierin ondersteuning bieden door middel van:

Na het onderzoek maak ik hiervan een rapportage, waarin duidelijke adviezen en tips zijn geformuleerd, zodat het kind zelf, de ouders en eventueel school, hiermee verder kunnen.

KIQT+ (2022), IQ 105-170, 5 t/m 10 jaar en 11 maanden

Positief beoordeeld (13-09-23) door de  COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland): zie: Actueel

Het onderzoek omvat; 

Ik beschrijf het kind volgens het DMGT-model in zijn of haar context. Direct dezelfde dag nabespreking met ouders en kind, waarbij je de  rapportage per mail meestal binnen een week ontvangt. Dit intelligentie onderzoek geeft een zeer betrouwbaar beeld van de intelligentie, specifiek voor de begaafde en hoogbegaafde doelgroep, waarbij inzicht wordt verkregen in de algemene intelligentie, het visueel ruimtelijk inzicht, fluïde redeneren en kwantitatief redeneren. 

WISC-V (2018), IQ 40-160, met als optie: sterkte- en zwakte analyse

Het onderzoek omvat: 

Afname van de WISC-V kan via i-pad of met pen en papier en duurt ongeveer 3,5 uur. De rapportage kan binnen een week of vier klaar zijn (afhankelijk van de drukte op dat moment).

IDS-2 (2018), IQ 55-145, 5-20 jaar, met optie: sterkte/zwakte profiel

Het opstellen van een sterkte- en zwakteprofiel is mogelijk na afname van alle subtests (onderdelen).

Het voordeel van de IDS-2 kan zijn dat Schoolse Vaardigheden los afgenomen kunnen worden en niet meetellen in de IQ-score.

EIQ (2015), IQ 70-130+, 8 t/m 18 jaar

De EIQ wordt ingezet om de emotionele intelligentie te inventariseren; positief beoordeeld door COTAN

Onderzoek naar het Emotionele IQ, kan worden ingezet voor kinderen en jongeren van 8 t/m 18 jaar en meet tussen IQ 70-130+. Je krijgt inzicht in je sterktes en zwaktes, waarna je concrete en praktische tips krijgt om je EIQ te versterken en je talenten optimaal in te zetten. De uitkomsten hebben ook een voorspellende waarde m.b.t. ADHD en ASS

Het volgende wordt in kaart gebracht; 

Raven's-2 (2020), IQ 40-160, 4-70 jaar


Het onderzoek omvat: 

De Raven's-2 PM is een non-verbale IQ-screener, die op de laptop of met een boekje en pen en papier kan worden gemaakt; de test is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassen (4 jaar t/m 69 jaar).