Persoonlijkheidseigenschappen en motivatie

Als je meer inzicht wilt in je persoonlijkheidseigenschappen, jouw drijfveren en motivatie, dan kan het zeer nuttig zijn om d.mv. coaching zelf actief aan te slag te gaan. Op basis van jouw input tijdens gesprekken en eventueel aanvullende vragenlijsten, krijg je concrete en gerichte handvatten, waarmee je meer grip krijgt op jezelf, makkelijker keuzes kunt maken die bij jou passen, dat je effectiever kunt leren en werken en lekkerder in je vel zit.

Persoonlijkheidsonderzoek (16-70 jaar): Je krijgt d.m.v. een uitgebreide rapportage inzicht in jouw persoonlijkheidseigenschappen en hoe deze in wisselwerking met elkaar staan. Het gaat om de goed wetenschappelijk onderbouwde Big Five: Neuroticisme, Extraversie, Openheid, Altruïsme, Consciëntieusheid, die ieder afzonderlijk weer bestaan uit 6 facetten. Er zijn verschillende toepassingen mogelijk van het persoonlijkheidsprofiel, zoals; specifiek gericht op het vergroten van zelfinzicht, of voor bepaalde werksituaties, onderzoeken van aanleg voor leiderschap, voor selectie van personeel / vacatures etc.

Studie- en loopbaankeuze onderzoek (tieners, jongeren en volwassenen): Je krijgt d.m.v. een uitgebreide rapportage inzicht in o.a.; 

En hoe je dit kunt koppelen aan specifieke opleidingen, beroepen en functies. Je ontvangt specifiek op jouw afgestemde handvatten voor opleidings- en loopbaankeuzes, met de focus op HBO- en WO- niveau; keuze uit ruim 1000 beroepen en 700 opleidingen! 

Prestatiemotivatie onderzoek (21-65 jaar, HBO- of WO-opleidingsniveau): Je krijgt inzicht d.m.v. uitgebreide rapportage in jouw prestatiemotivatie en persoonlijkheidseigenschappen die jouw prestatie bevorderen of juist belemmeren (en wat je hieraan kunt doen). Deze factoren bestaan uit 3 hoofddimensies, met elk een aantal subonderdelen;