Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Hoogbegaafd Advies Drachten


Offerte

Na de intake maak ik een offerte op, die is gebaseerd op een eerste schatting van de benodigde uren en diagnostische instrumenten. Wanneer u akkoord bent hiermee, kunt u de offerte digitaal ondertekend retourneren. Mocht u vragen hebben over deze offerte of hierin graag aanpassingen willen doorvoeren, neemt u dan gerust contact met mij op. 

Meerwerk

Wanneer gedurende het traject blijkt dat er meer tijd nodig zal zijn dan in de offerte is voorgesteld, dan geldt het uurtarief van € 90. Zodra ik gedurende het traject kan voorzien dat de geoffreerde uren ontoereikend zullen zijn, zal ik dit tijdig aangeven, zodat eventueel nadere afspraken gemaakt kunnen worden over de nog in te zetten uren. 

Verzetten of annuleren van afspraken

Een afspraak afzeggen of verzetten kan natuurlijk altijd, doe dit wel op tijd! 

Dit i.v.m. het reserveren (en kosten) van de ruimte die ik in Drachten huur in het Morra-park of de reistijd. Afspraken kunnen tot 24 uren van tevoren kosteloos worden verplaatst of afgezegd. 

Wordt  echter binnen 24 uur afgezegd, dan wordt het tarief zoals afgesproken in de offerte, in rekening gebracht, wat voor die afspraak is overeengekomen in de offerte. 

Openheid

De samenwerking verloopt het makkelijkst wanneer open en transparant met elkaar kan worden gesproken, ook over pijnlijke of moeilijke onderwerpen. Des te beter kan ik mijn aanbod hierop afstemmen. 

Inspanningsverplichting

Ik verbind mij aan een inspanningsverplichting, d.w.z. dat ik binnen mijn mogelijkheden een maximale inzet zal doen om hetgeen is afgesproken, na te komen.

Betalingstermijn en Betalingsverplichting:

De normale betalingstermijn is 21 dagen. Voor particulieren kan desgevraagd in termijnen worden betaald. 

Er zijn speciale (lagere) tarieven voor studenten en mensen met een minimum inkomen. Wanneer zonder opgaaf van redenen niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, volgen een eerste en tweede herinnering, met daarna een aanmaning. Indien noodzakelijk zal een incassobureau worden ingeschakeld. 

De inspanningsverplichting verhoudt zich ook tot de betalingsverplichting. Het kan ondanks alle inspanningen betekenen (als voorbeeld): dat het kind niet op hoogbegaafd niveau scoort, maar dit wil niet zeggen dat de betalingsverplichting dan vervalt; het onderzoek is immers uitgevoerd. Het kan ook betekenen dat gaandeweg een traject blijkt dat er meer tijd nodig is, dan werd aangegeven in de offerte, om de besproken taken uit te voeren een bepaald resultaat te bereiken. Bijvoorbeeld wanneer een kind erg angstig is en er meer tijd nodig is om vertrouwen op te bouwen, alvorens intelligentie onderzoek kan plaatsvinden. Wanneer ik dit van tevoren kan voorzien, dan zal ik z.s.m. hierover contact opnemen om daarover nadere afspraken met u te maken. 

 

Hartelijke groet, 


Marije van der Molen-de Vries

www.hoogbegaafdadvies.nl 

06-47376439

Toegepast Psycholoog & Coach (NBTP 200086).

ECHA-gecertificeerd RITHA-Practitioner in Gifted Education (03275).

SKJ: Jeugd- en Gezinsprofessional (100006487).

KIWA Mijn Keurmerk ZZP-er Zorg, kwalificatieniveau 6 (28485).