Waarborgen passend onderwijs 

Ondersteuning bij het waarborgen van passend onderwijs

Vaak komen ouders er pas na intelligentie onderzoek bij hun kind achter, dat ze zelf ook hoogbegaafd en/of hooggevoelig zijn. Dit veroorzaakt meestal het opnieuw leggen van hun levenspuzzel, waardoor er meer begrip komt voor situaties waardoor zij zelf vroeger zijn vastgelopen (op sociaal gebied, maar vaak ook binnen het onderwijs). 

De strijdbaarheid is vaak groot (vandaar de term Tijgerouders). Als je als ouder(s) je kind ziet worstelen met dezelfde situaties waarmee je zelf vroeger hebt geworsteld, dan kan dit heel confronterend zijn. En dan wil je er alles aan doen om te voorkomen dat je kind hetzelfde leed en dezelfde pijn door moet gaan, die je zelf hebt gehad. 

Ik kan praktische ondersteuning bieden bij het ontrafelen van hardnekkige patronen, het verminderen van stress, het verbeteren van het welbevinden en dagelijks functioneren van ouders en kinderen, opvoedingsondersteuning en begeleiding bieden bij het organiseren van passend onderwijs of passende zorg. Ik werk o.a. met Kids Skills, Positive Discipline en vele andere positieve en oplossingsgerichte methodieken. Zie Werkwijze