Individuele 

Jeugd Brein Coaching (6-25 jaar)

Jeugd Brein Coaching

Ik ben gecertificeerd Jeugd Brein Coach en bied individuele Jeugd Brein Coaching aan. 

Hoogbegaafde kinderen en kinderen met ASS, AD(H)D of Dyslexie ervaren vaak problemen met het onthouden van informatie, plannen en organiseren van schoolwerk, concentratie en automatiseren.

Gelukkig zijn deze executieve vaardigheden goed te oefenen en aan te leren (echt)!

O.b.v. die vaardigheden die nog lastig zijn, stellen we samen een maatwerkplan op. 


Tieners en jongeren (10 t/m 18 jaar) kunnen toegang krijgen tot een speciale app. 

In deze app zitten zet ik allerlei leerzame, creatieve, activerende, motiverende en uitdagende opdrachten. 

Deze zijn precies afgestemd op die executieve vaardigheden die nog geoefend kunnen worden.

Dit kan thuis, maar ook in een andere omgeving. 

Ik geef rechtstreeks feedback aan het kind of de jongere, op de uitvoering van de opdrachten. 

De app is gebaseerd op de Zelfderminatietheorie van Deci & Ryan. 

Deze theorie gaat uit van de drie psychologische basisbehoeften; competentie, autonomie en verbondenheid.


Executieve functies: Wat heb je eraan om hiermee te oefenen? 

Dit is ter verbetering van het;

leerproces

eigenaarschap

zelfstandigheid

sociale vaardigheden

planning en organisatie

concentratie

impulsbeheersing

motivatie

zelfbeeld

en flexibiliteit van het kind. 


Er wordt gewerkt met doelen- en ontwikkelkaartjes voor het primair en voortgezet onderwijs. 

Deze kaartjes zijn bedoeld om in de klas of praktijk in te zetten om het eigenaarschap van leerlingen te vergroten en de druk op leerkrachten en docenten te verminderen.


Er is binnen de Jeugd Brein Coaching aandacht voor specifieke aandachtspunten m.b.t.: 

ADHD, ADD, ASS, hoogbegaafdheid en dyslexie, zoals bij de volgende thema's:

hersenbouw- en ontwikkeling

kinderfases

executieve functies en het visueel- en talig denksysteem

manieren om het leergeheugen te onderzoeken en aansluiten op leervoorkeuren

lateralisatie onderzoeken, gevolgen inventariseren, lateralisatie versterken

signaleren van concentratieproblemen, belemmerende factoren, faalangst en laag zelfbeeld

verschillen tussen onder- en overprikkeling

jeugdigen begeleiden bij moeilijkheden t.g.v. onder- of overprikkeling;

opstellen en uitvoeren van begeleidingstrajecten

veel praktische oefeningen om (thuis en op school) executieve functies en de concentratie te verbeteren

Rationeel Emotieve Therapie en Cognitief Gedragstherapeutische interventies. 


Wil je weten of dit iets voor jouw kind of jongere is of hem of haar opgeven? 

Mail dan naar: Marije.hoogbegaafdadvies@gmail.com