Mentale & Psychische klachten

Zit je niet lekker in je vel? 

Huil je vaak?

Ben je snel overprikkeld of geïrriteerd?

Ervaar je geen balans tussen inspanning en ontspanning? 

Lukt school, studie of werk even niet?

Dan kan het nuttig zijn om meer inzicht te krijgen in de soorten klachten die je ervaart, hoe ernstig deze zijn, te bepalen hoe je psychische belastbaarheid en draagkracht is. Waardoor worden de klachten veroorzaakt? Zit het erin hoe je allerlei soorten prikkels verwerkt, sociale problemen waar je tegenaan loopt, hoe goed je aandacht is, hoe je omgaat met emoties? Of heb je moeite met plannen en organiseren, waardoor je vastloopt? We kunnen het samen onderzoeken en je kunt er daarna zelf weer met goede moed verder. 

Mentale en fysieke klachten onderzoeken (18-70 jaar).  Voel je je somber, angstig of rusteloos? Heb je het idee dat je balans tussen inspanning en ontspanning zoek is geraakt? Hiermee krijg je meer inzicht in je psychische en fysieke belastbaarheid, de ernst van je klachten en concrete tips waarmee je aan de slag kunt. 

Emotieregulatie onderzoek (18 t/m 65 jaar). Hiermee krijg je meer inzicht in hoe je omgaat met emoties. Zijn dit helpende of juist niet helpende emotieregulatie strategieën? Wat kun je praktisch gezien doen om het jezelf makkelijker te maken?

De Emotionele Intelligentie Quotiënt EIQ, kan worden ingezet voor kinderen en jongeren 8 t/m 18 jaar en meet tussen IQ 70-130 (of hoger). Je krijgt inzicht in je sterktes en zwaktes, waarna je concrete en praktische tips krijgt om je EIQ te versterken en je talenten optimaal in te zetten. De uitkomsten hebben ook een voorspellende waarde m.b.t. ADHD en ASS. Het volgende wordt in kaart gebracht; 

Sensorische Informatieverwerking (2 t/m 80 jaar); Je krijgt inzicht in de verwerking van sensorische informatie en eventuele kwetsbaarheden in de sensorische informatieverwerking en informatie-verwerkingsproblemen. Zoals bv. kenmerken van autisme, ADHD, overprikkeling of onderprikkeling. Ik kan een behandelplan opstellen met maatwerkinterventies. Je krijgt o.a. inzicht in het vermogen om zintuiglijke prikkels te verwerken, zoals; 

Sensorische informatieverwerking + maatwerk interventieprogramma (0-15 jaar) Ouders en leerkrachten kunnen beide hierin worden meegenomen (dit is niet verplicht). Met dit onderzoek kunnen kenmerken van ADHD en ASS  worden gesignaleerd, sensorische informatieverwerkingspatronen van kinderen worden opgespoord en vastgelegd. Dit kan helpend zijn voor de betrokkenen om vast te stellen wat de invloed is van sensorische informatieverwerking op functionele participatie in de context van het gezin, de school en de buurt van het kind. 

Sociale Informatieverwerkingstest SIVT (8 t/m 17 jaar). Je krijgt inzicht in je sterktes en zwaktes als het gaat om sociale informatieverwerking, je gedrag en eventuele problemen die zich voordoen in sociale situaties, waarmee concrete en praktische tips worden gegeven. De SIVT is een test met video's van problemen in sociale situaties, die wordt afgenomen met een laptop. Het is interactieve en digitale test, waarmee het volgende in kaart wordt gebracht; 

Aandacht en concentratie, D2-R (8 t/m 55 jaar): De D2-R meet visuele aandacht, snelheid van verwerking van informatie en de  concentratie. Je krijgt inzicht in het werktempo (snelheid van informatieverwerking en variaties in het tempo), hoe precies, snel, geconcentreerd en correct je informatie kunt verwerken. De resultaten geven de mate aan van concentratie, zorgvuldigheid of impulsiviteit vs. snelheid en foutpercentages. Kan ook worden ingezet bij een vermoeden van ADHD, leerproblemen, loopbaanbegeleiding en werving & selectie.