Tarieven

Wil je meteen een overzicht van tarieven voor bepaalde onderzoeken? Zie Tarieven

Vergoedingsmogelijkheden

Het is mogelijk om via jouw gemeente een indicatie aan te vragen voor:

 PGB (Jeugdwet)

Wmo (volwassenen) 

of maatwerkcontract Jeugdwet

Let op

Bij de meeste gemeenten, wijk- en gebiedsteams zijn vaak lange wachttijden om een indicatie te ontvangen. 

Daarnaast zijn er verschillen tussen het beleid van provincies en gemeenten. 

Ik leg dit uit bij "Wat past bij jou?" (hieronder) en de bijgevoegde links naar informatie.


Je kunt bij onderwijsvragen ook school vragen om een bijdrage in de kosten (Wet Passend Onderwijs) !


Iedereen is uniek! 

Om die reden is er bij mij geen verplichting om een bepaald pakket af te nemen en kan ik het gewenste maatwerk bieden. Je kunt dus zelf beslissen of je alleen een intelligentie onderzoek wilt, of juist een breder onderzoek waarbij factoren van het gezin, de persoonlijkheid en / of school worden meegenomen, wel of niet gecombineerd met opvoedingsondersteuning, Jeugd Brein Coaching, studie- en loopbaancoaching, NLP of praktische begeleiding richting school. Je hebt hierin zelf de regie! 

Zoveel mogelijk regeltjes-vrij werken

Hoogbegaafd Advies heeft bewust zelf geen contracten met zorgverzekeraars of gemeenten afgesloten, om zo regelarm mogelijk te kunnen werken en maatwerk te kunnen bieden. Ik werk samen met andere psychologen en praktijken, die wel contracten hebben met gemeenten (waaronder Friesland, Groningen en Drenthe), die mij als freelancer inhuren om opdrachten voor hen te doen. Dit wordt ook wel onderaannemerschap genoemd.

Wat past bij jou?


Snel starten, zelf bepalen en zelf betalen? 

Zie Snelle Start en Tarievenoverzicht.


Zelf bepalen, maar niet alles zelf betalen (Persoonsgebonden Budget Jeugdwet of Wmo)?

Zie PGB via gemeente 


Via de huisarts een verwijsbrief vragen voor vergoeding vanuit de Jeugdwet (Zorg In Natura)?

Zie Verwijsbrief via huisarts.


Indicatie via de gemeente voor vergoeding uit de Jeugdwet of Wmo (Persoonsgebonden Budget / Zorg In Natura)?

Zie Jeugdwet Indicatie