Nieuws:

Ik houd ervan om te blijven leren!

In 2024 ga ik de volgende trainingen volgen:


Nieuws:

Terugblik op de Voorlichtingsavond 22 mei 2024 Drachten

Hoogbegaafde tieners in het onderwijs: wat werkt?

Maatwerk & Tools voor tieners met specifieke onderwijs- en zorgbehoeften

Veel enthousiaste reacties over de informatie die is gegeven!

Deze voorlichtingsavond krijgt waarschijnlijk wel een vervolg, want er was veel herkenning tussen ouders en de ene vraag met antwoord riep meteen weer nieuwe vragen op. De avond was echt te kort! 

Samen met Ingrid en Anja, bezin ik me op een vervolg, waarbij we de vragen van ouders én de antwoorden daarop, nog meer centraal willen stellen. 

De aanwezigen is inmiddels aanvullende achtergrond informatie toegestuurd! Mocht je dit onverhoopt niet hebben ontvangen, laat het mij dan weten: marije.hoogbegaafdadvies@gmail.com 

Wil je aanwezig zijn bij een dergelijke voorlichtingsavond, meld je dan aan via info@faktorfier.nl !

11-09-2023 Hoogbegaafd Advies Kwaliteitskeurmerk KIWA ontvangen! 

Mijn Keurmerk ZZP-er Zorg: 

Certificaat van Vakbevoegdheid en Vakbekwaamheid Keurmerk ZZP'er Zorg:

19 september 2023: IQ-test KIQT+ is door COTAN beoordeeld!

De COTAN is de Commissie Testaangelegenheden Nederland

SCALIQ vermeldt op haar website:

"De KIQT+ is door de COTAN beoordeeld als een betrouwbaar instrument voor het meten van de intelligentie van (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen. De uitslag van de KIQT+ kan dan ook worden gebruikt voor onder meer keuzes op het gebied van onderwijs aan en ondersteuning van (hoog)begaafde kinderen. SCALIQ is enorm trots op en blij met deze beoordeling van COTAN, de onafhankelijke commissie die de kwaliteit van psychometrische instrumenten beoordeelt. Met name de lovende woorden op het gebied van het objectieve en duidelijke scoringssysteem en het goede testmateriaal springen eruit. De praktijk leerde ons al dat de KIQT+ zowel door diagnostici als kinderen gewaardeerd wordt vanwege het gebruiksgemak en de aansluiting bij de manier waarop (hoog)begaafde kinderen denken. Verdere details van de beoordeling van COTAN mogen we helaas niet delen, de rapportage is wel op de site van COTAN te lezen voor abonnees." ( bron: https://scaliq.com/faq/ )

Zie: https://www.cotandocumentatie.nl