Volwassenen en ouders


Ouders

Specifieke issues bij hoogbegaafdheid zijn vaak lastig uit te leggen aan andere ouders of aan leerkrachten, die niet weten wat hoogbegaafdheid of hooggevoeligheid inhoudt. Ik kom regelmatig ouders van hoogbegaafde kinderen tegen, die van verschillende hulpverleners of organisaties ondersteuning hebben gehad. Als de hulp niet effectief is geweest, vragen ouders zich af of het dan aan hen ligt. Dat hoeft helemaal niet het geval te zijn, omdat deze hoogbegaafde kinderen een andere manier van onderzoek én aanpak vragen en dat de reguliere opvoedingsaanpak meestal niet (of maar kort) werkt. 

Als je echter eenmaal weet waar je op kunt letten, kan dit voor enorme verbeteringen zorgen in de thuissituatie. Ik kan praktische ondersteuning bieden bij het ontrafelen van hardnekkige patronen, het verminderen van stress en het verbeteren van het welbevinden van ouders en kinderen. 

Aanbod: 

ik kan onderzoek doen naar de opvoedingsstrategie van ouders, opvoedingsondersteuning bieden, voorlichting geven (psycho educatie) over wat hoogbegaafdheid voor jullie gezin inhoudt en begeleiding bieden bij het organiseren van passend onderwijs en/of passende zorg. Zie voor meer informatie: aanbod.

Wat nu als mijn aanbod ontoereikend is?

Ik heb een brede kennis van de sociale kaart in Noord-Nederland. Wanneer het nodig is om ouders of kinderen door te verwijzen, kan ik diverse professionals of organisaties aanbevelen, die expertise hebben in hoogbegaafdheid en hoog-gevoeligheid, ook op het gebied van kinderpsychiatrie, dyslexie en didactisch onderzoek. 

Volwassenen

Benieuwd of je hoogbegaafd bent? 

Kijk eens hier: IQ-tests 


Op zoek naar wie je bent en hoe je jouw kwaliteiten het beste kunt inzetten? 

Dan kan meer inzicht in je persoonlijkheidsprofiel en prestatiemotivatie waardevol zijn. 


Opnieuw aan het oriënteren op een interessante studie of andere functie, maar moeite met kiezen? 

Dan kan een studie- en loopbaanonderzoek je ondersteunen om een goed onderbouwde keuze te maken. 


Burn-out, Burn-on of Bore-out?

Dan kan een kortdurend coachtraject) je helpen om weer grip op je zelf te krijgen.