IQ-tests & Diagnostiek 


Het is altijd maatwerk, om te bepalen welke instrumenten nodig of wenselijk zijn. Dit doen we samen!

Zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen heb ik diverse tests, spellen en werkboekjes beschikbaar.


Het is mogelijk om onderzoek te laten doen naar o.a. (klik op onderstaande onderstreepte links):

intelligentie

opvoeding

opleidings- en loopbaankeuze

faalangst

motivatie

sensorische prikkelverwerking

gevoeligheid

kenmerken van (hoog)begaafdheid

emotionele intelligentie

gedrag en executieve functies.

Diagnostiek kan bestaan uit o.a. gesprekken, afname van tests of vragenlijsten bij ouders, jeugdigen en / of onderwijsprofessionals, observaties, spelmomenten en verder onderzoek. Om het benodigde maatwerk te kunnen bieden, kan ik een breed scala aan diagnostische instrumenten inzetten. Ik let erop of ze recent, valide en betrouwbaar zijn, (liefst) specifiek geschikt voor mensen met een bovengemiddelde intelligentie en hoger en zoveel mogelijk positief door de COTAN beoordeeld zijn (Commissie Testaangelegenheden Nederland, zie https://psynip.nl/cotan/ ). Ik maak zoveel mogelijk gebruik van up to date en digitale instrumenten die via een laptop of i-Pad in de praktijk of online kunnen worden afgenomen. Sommige instrumenten worden nog via pen en papier afgenomen.