Jeugdigen (basisschool)
Als je kind hooggevoelig of hoogbegaafd is, kan het zich anders dan andere kinderen voelen. Vaak zijn ze ook anders. Meer intens, gevoelig, kritisch en opmerkzaam, met een sterke eigen wil en grote behoefte om zelf uit te vinden hoe ze iets kunnen oplossen. 

Dit kan goed gaan, als de omgeving positief en ondersteunend is, begrip toont, uitdaging biedt en respectvolle omgang stimuleert. 

Het kan echter ook problemen opleveren, wanneer er op school weinig begrip is voor het anders zijn, klasgenoten het kind plagen, pesten of uitsluiten en wanneer gedrag negatief wordt geïnterpreteerd (bijvoorbeeld dat de leerkracht het drukke gedrag voor ADHD aanziet, terwijl het kind meer behoefte aan uitdaging heeft).

Het is daarom belangrijk om het gedrag, wat aanvankelijk gezien wordt als probleemgedrag, te vertalen naar specifieke onderwijs- en zorgbehoeften van het kind of de leerling en te ontrafelen wat ouders en leerkrachten kunnen doen om het kind hierin tegemoet te komen. 

Ik kan hierbij diverse intelligentie onderzoeken, tests, vragenlijsten (voor ouders, kinderen en leerkrachten) inzetten en op basis daarvan maatwerkadvies en ondersteuning bieden. Zoals opvoedingsondersteuning voor ouders, hulp bij het waarborgen van passend onderwijs en passende zorg, Jeugd Brein Coaching voor jeugdigen, tieners en jongeren etc. Zie ook: aanbod.