Tarievenoverzicht

Mijn diensten en uurtarief zijn door de belastingdienst vrijgesteld van BTW. 

Je hebt veel keuze in hoe je het onderzoek wilt vormgeven. Hieronder kun je een aantal voorbeelden van de mogelijkheden bekijken.

Je kunt kiezen voor losse gesprekken (scroll naar beneden).

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een bundel voor intelligentie onderzoek, al dan niet gecombineerd met een bundel voor aanvullend onderzoek. Er zijn verschillende combinaties van bundels mogelijk. Daarom worden bijvoorbeeld een intakegesprek, psycho educatie, adviesgesprekken, coaching gesprekken, individuele begeleiding en dergelijke ook los van een bundel geoffreerd of gefactureerd. Hieronder staat precies wat er onder een bundel valt. In gezamenlijk overleg worden de best passende instrumenten samengesteld. Ik kan je een vrijblijvende offerte en concept plan van aanpak sturen. 


Ik bied de volgende intelligentietests aan voor kinderen en jongeren 5-20 jaar: 

KIQT+, WISC-V-NL, IDS-2, EIQ, Raven's-2-NL.

Ik bied de volgende intelligentietests aan voor volwassenen (18+): 

DESIGMA-Advanced, Raven's-2-NL, WAIS-IV-NL.


Het is mogelijk om diverse tests met elkaar te combineren. 

Voor meer informatie daarover en over intelligentietests en andere tests, zie: tests en uitleg.

Tarievenlijst per 1 januari 2024:

Aangepaste tarieven:

Intelligentie onderzoek 

Bundel 1: KIQT+ Intelligentietest bij vermoeden hoogbegaafdheid (5 t/m 10 jaar en 11 maanden) € 750

Dit is inclusief: kennismaking met het kind d.m.v. spelmoment en observatie, afname van IQ-test KIQT+ (5 t/m 10 jaar), scoring, analyse en rapportage. Direct dezelfde dag op hoofdlijnen de nabespreking met ouders en kind, waarbij je de rapportage per mail meestal binnen één tot drie weken ontvangt, afhankelijk van de drukte op dat moment. 

Bundel 2: KIQT+ Intelligentietest bij vermoeden hoogbegaafdheid (5 t/m 10 jaar), i.c.m. Emotionele Intelligentietest EIQ (8 t/m 18 jaar): € 1150 

Dit is inclusief: kennismaking met het kind d.m.v. spelmoment en observatie, afname van IQ-test KIQT+ en vragenlijst EIQ, scoring, analyse en rapportage. Direct dezelfde dag op hoofdlijnen de nabespreking met ouders en kind, waarbij je de rapportage per mail meestal binnen één tot drie weken ontvangt, afhankelijk van de drukte op dat moment. 

Bundel 3: KIQT+ Intelligentietest i.c.m. IDS-2 € 2000

KIQT+ i.c.m. IDS-2 afzonderlijke subtests (Sociaal Emotionele Competenties, Schoolse Vaardigheden, Executieve Functies, Psychomotoriek en Werkhouding). Het is ook mogelijk om 1 of meerdere IDS-2 subtests af te nemen (zie IDS-2).

Bundel 4: KIQT+ en WISC-V-NL (kinderen), breed intelligentie onderzoek, incl. sterkte- en zwakte analyse: € 2.100 

Deze combinatie is aan te raden wanneer naast (hoog)begaafdheid ook vermoedens zijn van grote verschillen tussen bepaalde vaardigheden, leerstoornissen (bv. dyslexie of dyscalculie) of ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD of ASS). 


Bundel 5: WISC-V-NL (6-16 jaar) of WAIS-IV-NL (16-84 jaar): Breed intelligentie onderzoek € 1250

Dit is inclusief: kennismaking, evt. spelmoment en observatie (bij kinderen), WISC-V-NL (6 t/m 16 jaar) of WAIS-IV-NL (16-84 jaar), scoring, analyse en rapportage. Nabespreking plus rapportage binnen drie tot zes weken, afhankelijk van de drukte op dat moment.

Bundel 6: WISC-V-NL (6-16 jaar) of WAIS-IV-NL (16-84 jaar): Breed intelligentie onderzoek, incl. sterkte en zwakte analyse € 1850

Dit is inclusief: kennismaking, evt. spelmoment en observatie (bij kinderen), WISC-V-NL (6 t/m 16 jaar) of WAIS-IV-NL (16-84 jaar), scoring, uitgebreide sterkte- en zwakte analyse en rapportage. Nabespreking plus rapportage binnen drie tot vier weken. De sterkte- en zwakte analyse kan ondersteunend zijn om bv. grote verschillen tussen bepaalde vaardigheden, leerstoornissen (zoals dyslexie of dyscalculie), of ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD of ASS) te signaleren. 


IDS-2 Breed intelligentie onderzoek, met opties voor sterkte & zwakte analyse en afzonderlijke subtests (5-20 jaar).                              

IDS-2 biedt mogelijkheden voor zowel onderzoek naar de intelligentie (cognitieve functies en executieve functies) en het opstellen van een sterkte- en zwakteprofiel, als onderzoek naar de ontwikkelingsfuncties (Psychomotoriek, Sociaal-Emotionele Competenties, Schoolse vaardigheden en Werkhouding). Het is mogelijk om een uitgebreid of verkort intelligentie onderzoek uit te laten voeren. Indien gewenst kunnen aanvullende subtests worden afgenomen, maar dit hoeft niet. De prijs is dus afhankelijk van de benodigde of gewenste diagnostiek en hulpvragen (maatwerk). 


Bundel 10: DESIGMA-A Intelligentietest (18-45 jaar) Intelligentietest voor HBO- of WO-niveau): € 380 

Dit is inclusief: afname van IQ-test DESIGMA-Advanced, scoring, analyse, adviesgesprek en kort rapport. Direct dezelfde dag de rapportage per mail.


Bundel 11: Raven's-2-NL (let op: dit is alleen een IQ-screener!)

Andere mogelijkheden voor onderzoek, individuele coaching en ondersteuning:

O: Onderzoek Leervoorwaarden € 250 

A: Onderzoek en advies passend onderwijs 1050

B: Onderzoek en advies Opvoeding van (hoog)begaafde, (hoog)gevoelige en/of emotioneel intelligente kinderen 1250

C: Onderzoek en advies m.b.t. Prestatie, motivatie, faalangst (vanaf groep 7 basisschool t/m klas 3 voortgezet) € 790

D: Studie-  en loopbaanonderzoek + prestatiemotivatie & advies (jongeren, volwassenen) 790

E: Onderzoek & advies Emotionele en Sociale ontwikkeling bij hoogbegaafdheid (kinderen en volwassenen) 850

F: Onderzoek & advies Executieve functies, aandacht, gedrag en emotieregulatie (kinderen en volwassenen) 1250

G: Coach Traject Zelfinzicht (voor volwassenen)

Dit is maatwerk (mail marije.hoogbegaafdadvies@gmail.com voor een offerte)

H: Coach Traject Samen de Blokkades Opruimen (voor volwassenen) 

Dit is maatwerk (mail marije.hoogbegaafdadvies@gmail.com voor een offerte)


Losse gesprekken; 

Kennismakingsgesprek: € 45 (30 minuten) of € 90 (1 uur)

Intake gesprek (live in de praktijk, telefonisch of via beeldbellen): € 90 (1 uur)

Observatie, thuis of binnen school: € 90 (1 uur) + rapportage € 90 + reiskosten € 0,39 per km 

Advies per mail: € 45 (30 minuten)

Adviesgesprek ouders: € 90 (1 uur)

Adviesgesprek school: € 90 (1 uur) + rapportage € 90 + reiskosten € 0,39 per km 

Adviesgesprek werkgever: € 90 (1 uur) + rapportage € 90 + reiskosten € 0,39 per km 

Jeugd Brein Coaching: € 90 (1 uur)

Coachgesprek jongeren of volwassenen: € 90 (1 uur)

Coachgesprek studie- en loopbaan voor jongeren of volwassenen: € 90 (1 uur) 

Opvoedingsondersteuning specifiek gericht op (hoog)begaafdheid aan ouders: €90 (1 uur)

Psycho educatie aan kinderen over (hoog)begaafdheid: € 45 (30 minuten)

Psycho educatie aan ouders of school over (hoog)begaafdheid en passend onderwijs: € 90 (1 uur) 


Andere kosten

Reiskosten: € 0,39 per km 

Kijk hier voor de Algemene Voorwaarden