Onderzoek & advies (ouders): 

opvoedingsstrategieën & ontwikkelingsanamnese

Opvoeding (voor ouders en kinderen van 8-17 jaar)

Je krijgt hiermee inzicht in het opvoedgedrag van jezelf en je partner (als ouders) en het effect daarvan op jouw kind. Je krijgt handvatten hoe je de opvoedingsstijlen kunt toespitsen op jouw (gevoelige) hoogbegaafde kind en hoe jullie de situatie kunnen verbeteren.

Ontwikkelingsanamnese (gesprek met ouders over de ontwikkeling van het kind van baby tot nu)

Dit kan meerwaarde hebben bij een vermoeden van hoogbegaafdheid, om de vroege signalen hiervan op te sporen.