Wie ben ik? Informatie voor gemeenten of andere professionals

Mijn naam is Marije, gediplomeerd en gecertificeerd in o.a.: 


In 2024 ga ik de volgende trainingen volgen: 


Hierna vind je informatie over:

Mijn Keurmerk ZZP-er Zorg: 


Certificaat Vakbevoegdheid en Vakbekwaamheid Keurmerk ZZP'er Zorg:


Maatwerk contract met de gemeente of 

PGB (Persoonsgebonden Budget) via de gemeente:


Mijn KVK nummer: 88820289.

Mijn BTW-id: NL004661775B90.


Vecozo-certificaat: ja. 

CIBG: geregistreerd zorg- en jeugdhulpaanbieder Wkkgz en Jeugdwet.

Bij Vektis geregistreerd met AGB-codes: persoonlijke zorgverleners AGB-code van mijn praktijk: 94114168 (kwalificatie 9464 Jeugd- en Gezinsprofessional; Psychologische Zorgverlener, zorgsoort 94).

Cliëntdossiers: worden beveiligd opgeslagen in een apart cliëntregistratiesysteem.

Diploma's, registraties en accreditaties

Diploma Bachelor Toegepaste Psychologie (BSc). 

Specialisatie: Positieve intervisie, Supervisie, Coaching en Werkbegeleiding, geaccrediteerd door NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie).




RITHA-Practitioner in Gifted Education 

Radboud International Training of High Ability 

(post-master studie, Radboud Universiteit Nijmegen),

RITHA- en ECHA-gecertificeerd. 

Ik heb me met deze studie gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. 



Gecertificeerd Jeugd Brein Coach

Hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen en kinderen met ASS, AD(H)D of Dyslexie ervaren vaak problemen met het onthouden van informatie, plannen en organiseren van schoolwerk, concentratie en automatiseren.


Gelukkig zijn deze executieve vaardigheden goed te oefenen en aan te leren (echt)! O.b.v. die vaardigheden die nog lastig zijn, stellen we samen een maatwerkplan op, waarbij gewerkt wordt aan specifieke interventies, die afgestemd worden op het kind of de jongere.

Ik ben gediplomeerd;


KPZ 2024 Flyer voor klanten Wkkgz KPZ.pdf

Ik ben aangesloten bij Klachtenportaal Zorg (KPZ)


Wil je meer informatie over de werkwijze van KPZ bij klachten over Jeugdzorg / Wkkgz of het indienen van een klacht? 

KPZ adviseert om eerst contact met mij op te nemen om je vragen of klacht te bespreken. Je kunt bij mij eenvoudig de documenten opvragen, die je nodig hebt om de klacht in te dienen.


Hiernaast vind je in ieder geval de flyer en de website met de belangrijkste punten van KPZ: https://www.klachtenportaalzorg.nl/ 


Komen we er samen echt niet uit, dan kunnen we beide KPZ benaderen via; info@klachtenportaalzorg.nl 


Zie voor meer informatie: Wetgeving.

Ik ben aangesloten bij: 

Vereniging Zelfstandig Ondernemers in de Zorg 


https://zelfstandigondernemersindezorg.nl/ 



Ik ben aangesloten bij ZZP Nederland

https://www.zzp-nederland.nl/ 

Wet- en regelgeving

Verplichtingen omtrent incidenten (ook opgenomen KIWA Mijn Keurmerk): incidenten worden geregistreerd in een beveiligd clientregistratiesysteem.

https://www.igj.nl/onderwerpen/wetten-in-ons-toezicht/wkkgz 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037262/2018-08-01#Hoofdstuk6 

Verplichtingen vanuit de Wet Meldcode: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Verwijsindex Fryslân: 

De Verwijsindex Fryslân is een beveiligd digitaal contactsysteem waarin professionals een signaal af kunnen geven. Zo krijgen de professionals die bij een kind of gezin betrokken zijn, elkaar contactgegevens, met als doel om de zorg goed op elkaar af te stemmen. In de Verwijsindex wordt GEEN inhoudelijke informatie over het kind of het gezin gedeeld (dat kan ook niet). Alleen de contactinformatie van de betrokken professionals kunnen aan elkaar worden gekoppeld (dit verloopt NIET automatisch, maar wordt handmatig ingesteld, na overleg met ouders en toestemming daarvoor).  Zie ook: www.verwijsindexfryslan.nl