Verwijsbrief via huisarts

Verwijsbrief via jouw huisarts: welke vergoedingsmogelijkheden zijn er

Ik werk samen (in onderaannemerschap) met andere psychologen en praktijken in Friesland, Groningen en Drenthe, die contracten met gemeenten hebben, zodat kosten vergoed kunnen worden.

ZIN Jeugdwet (geldt dus alleen voor kinderen): 


Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/jeugdhulp-bij-gemeenten