Persoonlijkheidsprofiel

Persoonlijkheidsonderzoek en coaching (16-70 jaar): 

Je krijgt d.m.v. een uitgebreide rapportage inzicht in jouw persoonlijkheidseigenschappen en hoe deze in wisselwerking met elkaar staan. Het gaat om de goed wetenschappelijk onderbouwde Big Five: Neuroticisme, Extraversie, Openheid, Altruïsme, Consciëntieusheid, die ieder afzonderlijk weer bestaan uit 6 facetten. Er zijn verschillende toepassingen mogelijk van het persoonlijkheidsprofiel, zoals; specifiek gericht op het vergroten van zelfinzicht, of voor bepaalde werksituaties, onderzoeken van aanleg voor leiderschap, voor selectie van personeel / vacatures etc.