Mijn missie:

Kinderen met een hoog ontwikkelingspotentieel (hoogbegaafdheid) ...

... vroegtijdig signaleren, (h)erkennen, 

... voor hen positieve randvoorwaarden creëren in de thuissituatie en binnen school, 

... zodat deze kinderen zich veilig, geborgen en vrij voelen om zichzelf optimaal te ontwikkelen. 

En bovenal, dat zij zichzelf kunnen accepteren zoals ze zijn, gelukkig worden 

en inzien dat zij een bijzondere, waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij! 


Bron: Differentiated Model of Giftedness and Talent, F. Gagné (2020); Home | dmgt-mddt (gagnefrancoys.wixsite.com) 

Mijn visie:

Een hoog ontwikkelingspotentieel (hoogbegaafdheid) is veel meer dan alleen een hoge intelligentie...!              

Laatst bijgewerkt: d.d. 13-12-2023.

 

 Voorbeelden van visies op Hoogbegaafdheid (zie onderaan de plaatjes van de modellen en de bronvermeldingen)

In oorspronkelijke theorieën over intelligentie werd vanaf IQ≥130 gesproken van hoogbegaafdheid. Er is wereldwijd nog geen consensus bereikt over één definitie of één model. 

In het Delphi-model (Kooijman-van Thiel, 2008; 2019[1]) zijn vooral persoonlijkheidseigenschappen beschreven die door wetenschappers gerelateerd worden aan hoogbegaafdheid en daarmee gepaard gaande gevoeligheden:

"Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren”.

Bron: Kooijman-van Thiel, M. (2008; 2019). Hoogbegaafd Dat zie je zo! Oya Productions.


 Volgens het Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT-model, Gagné, 2020):

“Komt talent in een specifiek werkterrein geleidelijk naar voren tijdens lange ontwikkelingsprocessen, met fundamenten in opmerkelijke aanleg (gaven), die profiteren van constante invloed van intrapersoonlijke- en omgevingsfactoren”.

Bron: Gagné, F. (2020; 2021). Differentiating Giftedness from Talent – The DMGT Perspective on Talent Development.


Denk- en Zijnsluik van hoogbegaafdheid (Kieboom, 2017): zie plaatje hieronder.

Bron: Kieboom, T., & Venderickx, K. (2017). Meer dan Intelligent – De vele gezichten van hoogbegaafdheid bij jongeren en volwassenen.


Dabrowski: Theorie of Positive Desintegration: zie plaatje hieronder. 

Bron: https://www.powerwood.org.uk/perspective-for-the-high-able-dabrowski/


Dabrowski: Overexcitabilities: zie plaatje hieronder

Bron: https://talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid/theorie-modellen/dabrowski


Model van Duran: zie plaatje hieronder

Bron: https://talentstimuleren.nl/thema/dubbel-bijzonder/publicatie/4348-effect-van-mindset-op-de-motivatie-van-hb-tieners

“Het model van Duran benadrukt zowel de hoofd- als de hartkenmerken bij hoogbegaafdheid. Hierbij is dus naast een hoge cognitie tevens nadrukkelijke aandacht voor enkele persoonskenmerken die bij hoogbegaafden naar voren komen. Een groot rechtvaardigheidsgevoel, perfectionisme, een kritische instelling en de overexcitabilities zijn de belangrijkste kenmerken van hoogbegaafden. Wat dit model zo vernieuwend maakt, is dat er voor het eerst niet alleen gekeken wordt naar de intellectuele eigenschappen die bij hoogbegaafden gezien worden, maar ook naar de karaktereigenschappen inclusief de overexcitabilities. Hiermee krijgt hoogbegaafdheid een diepere dimensie. De theorie van de prikkelgevoeligheid (overexcitabilities) van Dabrowski is al in 1937 geschreven, maar wordt de laatste twintig jaren pas beter begrepen en is daarmee in de belangstelling komen te staan. De theorie omschrijft vijf overexcitabilities, welke elk symbool staan voor een bepaalde overgevoeligheid. In de theorie beschrijft Dabrowski dat de prikkelgevoeligheid van de neuronen in de hersenen van hoogbegaafden in sterkere mate aanwezig is, waarmee deze overgevoeligheden extra snel hun prikkeldrempel bereiken. Zo worden de psychomotorische, zintuiglijke, intellectuele, verbeeldings- en emotionele prikkelgevoeligheid onderscheiden. Deze prikkelgevoeligheden geven weer dat hoogbegaafdheid méér is dan enkel een hoge cognitieve capaciteit. Emotionele prikkelgevoeligheid vormt, via zelfreflectie en zelfbeschouwing, de basis van het zelfbeeld (Ackerman, 2010). Hiermee wordt duidelijk dat het karakter van de hoogbegaafde in de vorm van de prikkelgevoeligheden van invloed is op het zelfbeeld en daarmee op de motivatie in academische prestaties.”

Ben je geïnteresseerd in de onderliggende literatuur, neem dan contact met me op. 


Kijk ook eens naar de visie op hoogbegaafdheid, van Lianne Hoogeveen (Radboud Universiteit), 

hoofdopleider van de RITHA-opleiding; 

https://rcsw.nl/beroepsopleidingen/ritha/nl/onze-visie?language=nl 

https://www.youtube.com/watch?v=rnDwsjwYvL8&t=2s