Gevoeligheid, sociale en sensorische informatieverwerking

Ik kan onderzoek doen naar en ondersteuning bieden bij onder andere: 

Gevoeligheid voor prikkels: