Tarievenoverzicht

Je hebt veel keuze in hoe je het onderzoek wilt vormgeven. Hieronder kun je een aantal voorbeelden van de mogelijkheden bekijken (losse gesprekken of een bundel voor alleen intelligentie onderzoek en / of een bundel voor aanvullend onderzoek). Er zijn diverse combinaties mogelijk. In gezamenlijk overleg worden de best passende instrumenten samengesteld. Ik kan je een vrijblijvende offerte en concept plan van aanpak sturen. Bij een combinatie van diverse instrumenten kan de offerte afwijken, omdat een intake bijv. niet dubbel in rekening wordt gebracht.

Mijn diensten en uurtarief zijn door de belastingdienst vrijgesteld van BTW. 

Ik bied de volgende intelligentietests aan voor kinderen en jongeren 5-20 jaar: 

KIQT+, WISC-V-NL, IDS-2, EIQ, Raven's-2-NL.

Ik bied de volgende intelligentietests aan voor volwassenen (18+): 

DESIGMA-Advanced, Raven's-2-NL, WAIS-IV-NL.

Zie voor meer informatie over intelligentietests en andere tests, zie: tests en uitleg.

Tarievenlijst per 1 januari 2024:

Aangepast tarief 

Voor studenten of mensen met een aantoonbaar minimum inkomen: € 65 (1 uur)

Voor PGB of maatwerk contract via de gemeente: specialistische jeugdhulp of gezinsbegeleiding (tarief in afstemming met de gemeente): 


Intelligentie onderzoek 

Bundel 1: KIQT+ Intelligentietest bij vermoeden hoogbegaafdheid (5 t/m 10 jaar en 11 maanden) € 750

Dit is inclusief: kennismaking met het kind d.m.v. spelmoment en observatie, afname van IQ-test KIQT+ (5 t/m 10 jaar), scoring, analyse en rapportage. Direct dezelfde dag nabespreking met ouders en kind, waarbij je de rapportage per mail meestal binnen een week of twee weken ontvangt. 

Bundel 2: KIQT+ Intelligentietest bij vermoeden hoogbegaafdheid (5 t/m 10 jaar), i.c.m. Emotionele Intelligentietest EIQ (8 t/m 18 jaar): 115

Dit is inclusief: kennismaking met het kind d.m.v. spelmoment en observatie, afname van IQ-test KIQT+ en vragenlijst EIQ, scoring, analyse en rapportage. Direct dezelfde dag nabespreking met ouders en kind, waarbij je de  rapportage per mail meestal binnen een week of twee weken ontvangt. 

Bundel 3 A: WISC-V-NL (6-16 jaar) of WAIS-IV-NL (vanaf 16 jaar en volwassenen): Breed intelligentie onderzoek € 1250

Dit is inclusief: kennismaking, evt. spelmoment en observatie (bij kinderen), WISC-V-NL (6 t/m 16 jaar) of WAIS-IV-NL (16-84 jaar), scoring, analyse en rapportage. Nabespreking plus rapportage binnen drie tot vier weken. 

Bundel 3 B: WISC-V-NL (6-16 jaar) of WAIS-IV-NL (vanaf 16 jaar en volwassenen): Breed intelligentie onderzoek, incl. sterkte en zwakte analyse € 1850

Dit is inclusief: kennismaking, evt. spelmoment en observatie (bij kinderen), WISC-V-NL (6 t/m 16 jaar) of WAIS-IV-NL (16-84 jaar), scoring, uitgebreide sterkte- en zwakte analyse en rapportage. Nabespreking plus rapportage binnen drie tot vier weken. De sterkte- en zwakte analyse kan ondersteunend zijn om bv. grote verschillen tussen bepaalde vaardigheden, leerstoornissen (zoals dyslexie of dyscalculie), of ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD of ASS) te signaleren. 

Bundel 4: KIQT+ en WISC-V-NL (kinderen), breed intelligentie onderzoek, incl. sterkte- en zwakte analyse: 2.100 

De combinatie van bundel 2 en 3B (=bundel 4) is aan te raden wanneer naast (hoog)begaafdheid ook vermoedens zijn van grote verschillen tussen bepaalde vaardigheden, leerstoornissen (bv. dyslexie of dyscalculie) of ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD of ASS). 

Bundel 5: IDS-2 Breed intelligentie onderzoek (5-20 jaar), met mogelijkheden voor zowel intelligentie (cognitieve functies en executieve functies) als ontwikkelingsfuncties (Psychomotoriek, Sociaal-Emotionele Competenties, Schoolse vaardigheden en Werkhouding) en het opstellen van een sterkte- en zwakteprofiel. Afhankelijk van de benodigde diagnostiek € 1400 - € 1.950

Bundel 6:  DESIGMA-A Intelligentietest (18-45 jaar) Intelligentietest voor HBO- of WO-niveau): 380 

Dit is inclusief: afname van IQ-test DESIGMA-Advanced, scoring, analyse, adviesgesprek en kort rapport. Direct dezelfde dag de rapportage per mail.

Bundel 7: Raven's-2-NL (let op: dit is alleen een IQ-screener!): € 380 

Andere mogelijkheden voor onderzoek, individuele coaching en ondersteuning:

O: Onderzoek Leervoorwaarden € 250 

A: Onderzoek en advies passend onderwijs 1050

B: Onderzoek en advies Opvoeding van (hoog)begaafde, (hoog)gevoelige en/of emotioneel intelligente kinderen 1250

C: Onderzoek en advies m.b.t. Prestatie, motivatie, faalangst (vanaf groep 7 basisschool t/m klas 3 voortgezet) € 790

D: Studie-  en loopbaanonderzoek + prestatiemotivatie & advies (jongeren, volwassenen) 790

E: Onderzoek & advies Emotionele en Sociale ontwikkeling bij hoogbegaafdheid (kinderen en volwassenen) 850

F: Onderzoek & advies Executieve functies, aandacht, gedrag en emotieregulatie (kinderen en volwassenen) 1250

G: Coach Traject Zelfinzicht (voor volwassenen)

Dit is maatwerk (mail marije.hoogbegaafdadvies@gmail.com voor een offerte)

H: Coach Traject Samen de Barricades Opruimen (voor volwassenen) 

Dit is maatwerk (mail marije.hoogbegaafdadvies@gmail.com voor een offerte)


Losse gesprekken; 

Kennismakingsgesprek: € 45 (30 minuten) of € 90 (1 uur)

Intake gesprek (live in de praktijk, telefonisch of via beeldbellen): € 90 (1 uur)

Observatie, thuis of binnen school: € 90 (1 uur) + rapportage € 90 + reiskosten € 0,39 per km 

Advies per mail: € 45 (30 minuten)

Adviesgesprek ouders: € 90 (1 uur)

Adviesgesprek school: € 90 (1 uur) + rapportage € 90 + reiskosten € 0,39 per km 

Adviesgesprek werkgever: € 90 (1 uur) + rapportage € 90 + reiskosten € 0,39 per km 

Jeugd Brein Coaching: € 90 (1 uur)

Coachgesprek jongeren of volwassenen: € 90 (1 uur)

Coachgesprek studie- en loopbaan voor jongeren of volwassenen: € 90 (1 uur) 

Opvoedingsondersteuning specifiek gericht op (hoog)begaafdheid aan ouders: €90 (1 uur)

Psycho educatie aan kinderen over (hoog)begaafdheid: € 45 (30 minuten)

Psycho educatie aan ouders of school over (hoog)begaafdheid en passend onderwijs: € 90 (1 uur) 


Andere kosten

Kosten testmateriaal: ongeveer € 20 - € 25 per test 

Consultatie externe GZ-psycholoog en specialist hoogbegaafdheid / orthopedagoog-generalist : € 130 (1 uur)

Huur spreekruimte: € 20 (1 uur)

Reiskosten: € 0,39 per km 

Kijk hier voor de Algemene Voorwaarden