Jeugdwet indicatie via de gemeente

Ik heb er bewust voor gekozen geen contracten met gemeente aan te gaan, om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen bieden. 

Wil je echter i.v.m. de vergoeding van kosten toch graag een indicatie via de gemeente voor jouw kind of gezin (via de Jeugdwet)? Dan zijn er drie mogelijkheden;


Als er een indicatie vanuit de Jeugdwet wordt afgegeven, heeft de gemeente een meer bepalende rol in welke organisatie wordt ingezet.


Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/jeugdhulp-bij-gemeenten