Tarief & Vergoedingsmogelijkheden

Wat past bij jou?

Snel starten, zelf bepalen en zelf betalen?

Zelf bepalen, maar niet alles zelf betalen (Persoonsgebonden Budget Jeugdwet)?

Via de huisarts een verwijsbrief vragen voor vergoeding vanuit de Jeugdwet (Zorg In Natura)?

Indicatie via de gemeente voor vergoeding uit de Jeugdwet (Persoonsgebonden Budget / Zorg In Natura)?

Let op

Bij de meeste gemeenten, wijk- en gebiedsteams zijn vaak lange wachttijden. 

Daarnaast zijn er verschillen tussen het beleid van provincies en gemeenten. Hieronder leg ik dat uit.

OOK NIET GEMAAKT OM IN DE GANGBARE HOKJES EN VAKJES TE PASSEN? 

Iedereen is anders! 

Om die reden is er bij mij geen verplichting om een bepaald pakket af te nemen en kan ik het gewenste maatwerk bieden. Je kunt dus zelf beslissen of je alleen een intelligentie onderzoek wilt, of juist een breder onderzoek waarbij factoren van het gezin, de persoonlijkheid en / of school worden meegenomen, wel of niet gecombineerd met opvoedingsondersteuning, coaching, NLP of praktische begeleiding richting school. Je hebt hierin zelf de regie!

Zoveel mogelijk regeltjes-vrij werken

Hoogbegaafd Advies heeft bewust zelf geen contracten met zorgverzekeraars of gemeenten in Friesland, Groningen of Drenthe afgesloten, om zo regelarm mogelijk te kunnen werken en maatwerk te kunnen bieden. 

Snel starten, zelf bepalen en zelf betalen?

Friesland - Groningen - Drenthe

Maximale vrijheid, autonomie en regie over jouw traject

Uurtarief, BTW 

Mijn uurtarief voor particuliere cliënten is € 90,= netto (door de belastingdienst vrijgesteld van BTW).

Evt. reiskosten worden apart in rekening gebracht.

Speciale tarieven

Zelf bepalen maar niet alles zelf betalen, via een aanvraag bij de gemeente (indicatie PGB Jeugdwet)? 

Friesland - Groningen - Drenthe: 

PGB Jeugdwet: hierbij kun je zelf aangeven dat je bij mij een traject wilt (d.m.v. zorgovereenkomst PGB)

Ik heb een AGB-code voor: 

Ik heb een AGB-code in aanvraag voor: 

Verwijsbrief via jouw huisarts: welke vergoedingsmogelijkheden zijn er?

Groningen en Drenthe (de indicatie loopt dan via de praktijk waarmee ik samenwerk): 

ZIN Jeugdwet: je vraagt de huisarts hierbij naar een rechtstreekse verwijzing naar de praktijk waar ik mee samenwerk.

Indicatie via de gemeente voor jouw kind of gezin (ZIN Jeugdwet)? 

Groningen en Drenthe (de indicatie loopt dan via de praktijk waarmee ik samenwerk): 

ZIN Jeugdwet: hierbij heeft de gemeente een meer bepalende rol in welke organisatie wordt ingezet.

Afspraak afzeggen, verzetten of vergeten

Dit kan tot 9 uren voorafgaand aan de afspraak kosteloos. 

Dit kan van 9 tot 5 uren voorafgaand aan de afspraak; er wordt 50% van het uurtarief plus de dan al gemaakte reiskosten, in rekening gebracht.

Wanneer 5 uren of korter voorafgaand aan de afspraak wordt afgezegd of de afspraak is vergeten, wordt 100% van het uurtarief plus de dan al gemaakte reiskosten in rekening gebracht.