Werkwijze

Jouw wensen en doelen staan centraal.

Ik volg jouw tempo. Jij beslist.

M A A T W E R K !

Werkwijze:

Waar heb je behoefte aan? Je kunt zelf kiezen of je alleen intelligentie onderzoek wilt of juist een breder onderzoek. Je kiest zelf of je coaching, opvoedingsondersteuning of begeleiding bij het realiseren van passend onderwijs wilt en of je dit voor kortere of langere tijd wilt. Je bent bij mij niet gebonden aan een bepaald 'standaard' pakket. Ik lever maatwerk!

Voor een intake, waarbij een smallere of juist bredere inventarisatie van hulpvragen kan plaatsvinden, wordt ongeveer 4 tot 7 uren gerekend (afhankelijk van de vragen van betrokkenen). Denk aan bijv. gesprekken met ouders, spelmomenten en een gesprek met het kind zelf. Indien gewenst kan een gesprek met de betrokken onderwijsprofessionals worden ingepland om het beeld compleet te krijgen. Op die manier wordt inzichtelijk welke hulpvragen er zijn vanuit het kind, ouders (en eventueel school).

Ik hecht eraan om grondig, breed en diepgaand onderzoek te doen (ongeveer 15-20 uren incl. rapportage), omdat hoogbegaafdheid meer omvat dan intelligentie. Als hoogbegaafdheid een rol speelt, zie je dit namelijk terug in de persoonlijkheid en in alle levensdomeinen (binnen je zelf, je gezin en familie, binnen de schoolsituatie, tijdens sociale contacten, bij de sportclub, wanneer je hobbymatig bezig bent). Het betekent ook dat je andere behoeften hebt. Ik let dus tijdens het onderzoek ook op de persoonlijkheidskenmerken, die vaak worden gezien bij hoogbegaafdheid (vanuit hoogbegaafdheidsmodellen zoals DMGT-model van F. Gagne, Delphi-model van Kooijman-van Thiel van Kieboom en de Persoonlijkheids-theorie van Dabrowski). Zie ook tabblad Informatie op deze website.

Mijn adviezen omvatten antwoorden op de gestelde hulpvragen, het aansluiten op het intelligentieniveau, persoonlijkheidskenmerken en de behoeften m.b.t. opvoeding en onderwijs (aanpassingen in instructie, tempo, diepte, breedte en snelheid van de lesstof). 

Intelligentie onderzoek d.m.v. WISC-V en/of KIQT+, maken vaak wel onderdeel uit van het onderzoek bij een vermoeden van hoogbegaafdheid. Dit biedt veel inzichten, die behulpzaam kunnen zijn om handelingsgerichte adviezen te geven m.b.t. opvoeding, onderwijs en zorg. Daarnaast kan het zeer waardevol zijn om een (combinatie van) een aantal tools in te zetten, zoals een ontwikkelingsanamnese, het opstellen van een sterkte- en zwakte profiel, het screenen op kenmerken van de persoonlijkheid en hoogbegaafdheid, ADHD (d.m.v. VOHAD), Autisme (d.m.v. AUTEZME / VOHAS), inventariseren van de executieve vaardigheden, prikkelverwerking (d.m.v. OEQ-II en SP-NL), sensitiviteit (d.m.v. HSP-scale) etc. Opvoedingsondersteuning kan hier ook onderdeel van uitmaken. 

Diagnostiek is altijd in overleg met de GZ-psycholoog en ECHA-specialist.

Binnenkort sluit ik mij ook aan bij BergOp, zodat een breed scala aan diagnostische instrumenten in te zetten zijn als dat nodig is, zodat ik het benodigde maatwerk kan bieden.

In een uitgebreide rapportage worden de uitkomsten van het onderzoek en adviezen weergegeven. Het is mogelijk om praktische ondersteuning, opvoedingsondersteuning, coaching of begeleiding te ontvangen om de adviezen in de praktijk uit te voeren. Dit kan ook betekenen dat gezamenlijk met ouders en school wordt ingezet op het waarborgen van passend onderwijs. Dit is natuurlijk je eigen keuze als ouders.


Afhankelijk van de hulpvragen, kan ik o.a. het volgende inzetten;