Actueel :-)

Informatie avond hoogbegaafdheid (voor ouders en docenten van HB-jongeren) in 2024

In het nieuwe jaar ga ik in Drachten een informatie avond verzorgen over hoogbegaafdheid aan ouders en leerkrachten van hoogbegaafde jongeren (voortgezet onderwijs). De informatie wordt afgestemd op de vragen die er leven. Denk aan bijvoorbeeld de onderstaande thema's. 

Ik ben ook van plan om een workshop voor jongeren aan te bieden, gericht op studie-loopbaan-onderzoek. 

Heb je input en/of specifieke vragen voor de informatie avond en/of heb je interesse om aanwezig te zijn? Mail dan naar Contact 

Herken je als ouder of docent de volgende gedachten (bij jezelf) of uitspraken die jouw puber of leerling doet? 

"Ik heb wel 15 minuten geleerd hoor, daar haal ik wel een 6 mee. Een 6 is toch voldoende?"

"Veel mensen denken dat als je slim bent, het op school allemaal wel makkelijk zal gaan. Maar dat is niet altijd zo, want het schoolsysteem is hier nog onvoldoende op toegerust."

"School is zó SAAI, ik leer daar niks! Waarom moet ik daar elke dag heen?!"

"Hoe kan ik als docent het beste rekening houden met de specifieke onderwijs- en zorgbehoeften van hoogbegaafde en gevoelige leerlingen?"

"Ik wil schoolwerk niet oefenen,  ik wil het gewoon kunnen!" 

"Ik voel zoveel stress voor toetsen, dat ik er buikpijn van heb en er wakker van lig, waar moet ik beginnen? Het lukt me nooit! Ik ben waardeloos, ik geef het op!"

"Ik kan heus wel beter presteren, maar als ik dat doe, vinden ze me een streber. Dus doe ik net alsof ik het moeilijk vindt, net als klasgenoten. Ik wil niet opvallen of buiten de groep worden gezet, dus ...." 

"Ik voel me anders dan klasgenoten. Ze plagen mij omdat ze niet begrijpen dat ik het te druk vind in de kantine en liever in het stiltelokaal zit om mijn huiswerk te maken. Dat maakt me erg verdrietig en aan het eind van de dag ben ik heel moe. Dan heb ik geen puf meer om schoolwerk te doen."

"Ik snap het allemaal wel, ik hoef niet te leren!" 

"Hij laat thuis veel kwaliteiten zien, maar op school komt er niet uit wat er in zit."

"Mijn kind weet al wat voor beroep hij wil kiezen, het lukt niet om zich te focussen op huiswerk." 

11 september 2023: Kwaliteitskeurmerk KIWA ontvangen! 

Mijn Keurmerk ZZP-er Zorg: 

Certificaat van Vakbevoegdheid en Vakbekwaamheid Keurmerk ZZP'er Zorg:

19 september 2023: IQ-test KIQT+ is door COTAN beoordeeld!

De COTAN is de Commissie Testaangelegenheden Nederland

SCALIQ vermeldt op haar website:

"De KIQT+ is door de COTAN beoordeeld als een betrouwbaar instrument voor het meten van de intelligentie van (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen. De uitslag van de KIQT+ kan dan ook worden gebruikt voor onder meer keuzes op het gebied van onderwijs aan en ondersteuning van (hoog)begaafde kinderen. SCALIQ is enorm trots op en blij met deze beoordeling van COTAN, de onafhankelijke commissie die de kwaliteit van psychometrische instrumenten beoordeelt. Met name de lovende woorden op het gebied van het objectieve en duidelijke scoringssysteem en het goede testmateriaal springen eruit. De praktijk leerde ons al dat de KIQT+ zowel door diagnostici als kinderen gewaardeerd wordt vanwege het gebruiksgemak en de aansluiting bij de manier waarop (hoog)begaafde kinderen denken. Verdere details van de beoordeling van COTAN mogen we helaas niet delen, de rapportage is wel op de site van COTAN te lezen voor abonnees." ( bron: https://scaliq.com/faq/ )

Zie: https://www.cotandocumentatie.nl